please wait
please wait

please wait

I breed British Shorthairs specializing in colourpoints.My dream is also to have an odd siames litter.
I also provide stud services and cat boarding.

please wait

COPYRIGHT JANE BRAZ

 Alla mina sidor kan nås från nästa sida, följ bara länkarna i tabellen.
Nyheter, som berör alla sidor, kommer att meddelas i rutan strax under denna texten.

 

Vill du själv ha en fin hemsida? Jag kanske kan hjälpa dig.   

All my pages can be reached from the next page, just follow the links in the table.
News concerning all pages, will be announced in the square right below this text.

Där finns även en gästbok/Here you also will find my guest book

 please wait  

Nyheter/News


200216

Vi väntar på att flickorna ska börja löpa så att de kan få gifta sig

200216/Uppdaterat plans

Uriel 190224

 

 

 

"You have enemies? Good that means you've stood up for something,
sometime in your life." - Winston Churchill

"Until you have loved an animal a part of your soul will have remained dormant"
Anatole France

 

Webmistress: Maud Dickson

 Sidan senast redigerad/Last updated: 2020-02-16