Ett stort TACK till alla, som skänk mig sina vackra Awards
A big THANK YOU to all, who sent me your beautiful Awards


060111/Dear Maud.I have made my first award.
And I wil this give to you for your beautiful website.
Friendly Greetings Setsero. 


060112/I like your site very much. Fanta


060113/Hej Maud! Vill skänka dig en Award för 2006 som jag tycker att du är väl värd!
Hoppas att du har det bra.
KRAM Ulla

 

Sök min award/apply for my award