Den mesta tiden var vi vid poolen på hotellet
Most of the time we stayed by the pool at the hotel

 
Det fanns en trevlig lunchrestaurant på området och en råttjägare av typisk medelhavsmodell
There also was a nice restaurant where we could have lunch and a rat hunter of typic
al Mediterranean type

   
På kvällarna var det underhållning av olika kvalité/ In the evenings there was entertaimment of varied quality

Gigi som hade hand om underhållningen
Gigi helped with the entertainment

Ormtjusare/Snake charmer