Göteborg 7-8 oktober 2017


Foto: Ingemar

Till min stora glädje blev kursen inte bara välbesökt utan trots en knapphändig annonsering, kom det deltagare från både när och fjärran, tex. två från Småland, en från Skåne, fyra från trakten kring Trollhättan och tom en från Norge.
Det känns väldigt hedrande för mig.
13 elever var anmälda, men pga. av sjukdom var vi 12 på lördagen och 11 på söndagen

Jag vill gärna ge en extra guldstjärna till Studiefrämjandet, som ställde upp med lokal och tryckning av läromedlet.
Och till Monica Jonason, som med den äran var vår värdinna och kontaktman till Studiefrämjandet.Foto: Ingemar

Sammanställning av utvärdering (Alla elever lämnade in)
UTVÄRDERING  - 11 elever
Har kursen motsvarat dina förväntningar?
Ja Sådär Nej
11 st    
Kommentar    
Jag har fått verktyg att använda för att bättre förstå och planera avel
Bra pedagogiskt upplägg
men svårare, lite för mycket tjafs
Ja & mycket mer
Jätteintressant. Bra kursledare
Var undervisningsmaterialet lätt att förstå?
Ja Sådär Nej
11 st    
Kommentar
Bra skrivet och förklarat
Pedagogisk & bra
Tydligt och bra, lätt att lyssna på
Önskar bättre benämningar på maskningsbenämningarna. Nu är de rasnamn
Som okunnig är den perfekt
Var läraren lätt att förstå?
Ja Sådär Nej
11 st    
Kommentar
Du var duktig och pedagogisk!
Pedagogisk & mycket bra
Absolut, hade någon en fråga, svarade hon bra
Mycket engagerad, kunnig och pedagogisk
men jag hade velat ha lite mer "nybörjartänk" även dag 2

Var kurstiden lagom lång?    
Ja Sådär  Nej
6 st 3 st 2 st
Kommentar
Men man behöver nog gå fler
Önskar ännu mer tid haha.....
Blir mycket info på kort tid, men mycket intressant
Hade gärna haft en dag till för diskussion och träning
Behöver kanske läggas på fler dagar
Kunde varit ännu längre, då den var väldigt intressant
Blir så mycket info att det är svårt att ta till sig. Man blir trött och missar mycket
bare på söndag da  sånn litt, men sånn er det
Var det lagom många övningsuppgifter?
Ja Sådär  Nej
9 st 1 st 1 st
Kommentar
Det tycker jag, lagom mängd
Man hann inte med att slutföra uppgifterna
Något mer du skulle vilja tillägga om kursen?
Kommentar
Trevlig lärare, trevlig kurs
Löv U o tack så mycket
Mera sådant
Mycket nöjd, mycket kunnig lärare
Kanon!
Diskussionerna måste styras till ämnet och inte få sväva ut i orelevanta saker
Trevlig helg med intressanta diskussioner
Ikke som jeg vet eller kan noe om nå var veldigt lererikt for meg iallafall
Den ska heta seminarium i kattgenetik. Jag återkommer säkert

Nästa gång ska vi ev börja tidigare, ha mindre diskussioner och helst ha lunch från cattering.
Den rasten stjäl alldeles för mycket tid.
Maud

 

 
ukmail.gif (3646 bytes)

Webmistress: Maud Dickson - Pirot