Teckensnitt: A Charming Font

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Du får använda mina designer på privata ej kommersiella sidor. Det enda jag begär är en länk tillbaka till mig på www.kattpension.se från varje sida. De därtill hörande loggorna måste finnas på varje sida av setet, som du lånar.  Var snäll använd knappen på denna sida.

Zipfil, vilken inkluderar teckensnittet.

LYCKA TILL med din site!
Det vore väldigt roligt att få se resultatet.
Maila mig. Jag kanske länkar till dig :)

Maud

TERMS OF USE

You may use my designs on private noncommercial pages. All I want in return is a link back to me at www.kattpension.se Please use the button on this page. The corresponding logos must be placed on every page of the set that you borrow

Zip file, which includes the font used.

GOOD LUCK with your site!
It would be very nice to see the result.
Mail me. I might link back to you :)

Maud