VILLKOR FÖR ANVÄNDNING

Du får använda mina designer på privata ej kommersiella sidor. Det enda jag begär är en länk tillbaka till mig till denna sidan www.pirotcattery.se. De därtill hörande loggorna måste finnas på varje sida av setet, som du lånar.
Lättaste sättet att ladda hem designen är att använda Explorer som webläsare och välja "Spara som...". Alla filer, utom själva sidan, kommer automatiskt att sparas i en mapp, så när du ska använda designen, får du skriva om sökvägarna till filerna. Själva sidan sparas utanför mappen.
Du kan också använda min zipfil, vilken inkluderar teckensnittet.

LYCKA TILL MED DIN SITE!
Det vore väldigt roligt att få se resultatet. Maila mig :)

OBS! Det är inte tillåtet att ta delar av set, som tex knappar,
delare, toppbilder osv och kombinera dessa med egna designer.

Maud

TERMS OF USE

You may use my designs on private noncommercial pages. All I want in return is a link back to me to this page www.pirotcattery.se The corresponding logos must be placed on every page of the set that you borrow
The easiest way to download the design, is to use Explorer for your browser and choose "Save as...". All files, except the page itself, will automatically be saved in a separate folder, so when you use the design, you will have to redirect the search paths for them. The page itself will be saved outside the folder.
You can also use my zip file, which include the font used.

GOOD LUCK with your site!
It would be very nice to see the result. Mail me :)

Please DO NOT take parts of the sets like buttons,
dividers, top pictures etc and combine them with your own designs.

Maud

Teckensnitt/Font used:
BlackChancery
Färg/Color: Vit/White
Size: 18


 

Webmistress: Maud Dickson