Ett stort tack till alla mina vänner för de fina gåvorna de skänker mig. Glöm inte hämta dina gåvor till dig här.
I very much would like to thank all my friends for the nice gifts they give me. Do not forget to get my gifts for you here.