MaD Design Award Program startade 2004 och delar ut awards till högklassiga hemsidor världen runt.
MaD Design Award Program started in 2004 and will give awards to high quality homepages all over the world.

Mina awards är INTE gåvor.
De delas ut EFTER att jag bedömt din sida.

My awards are NOT gifts.
They are given AFTER I have evaluated your site.

Villkor/Criteria:

 
punkt

Om sidorna har frames, ska de ändå vara lätta att använda dvs huvudrutan får inte vara för liten och all information i varje frame ska vara tillgänglig, även om framen då måste ha rullist.
If the pages are in frames, they must still be easy to use e.g. the main frame must not be too small and all information must be available, even if that means the frame must have a scroll list.
 

punkt

Hemsidan ska vara din egen och inte ingå i någon MSN- eller Yahoo grupp
The page must be your own and not be a part of a MSN- or Yahoo group

 

punkt

Sidorna får inte vara pornografiska, rasistiska eller hatiska.
The pages must not be
pornographic, racist, or hateful.
 

punkt

Awarden får inte ändras vare sig i storlek eller på annat sätt. Om du tycker att mina awards är för stora, behöver du inte söka dem. Om du tar bort min award från din hemsida, så var snäll meddela mig, så att jag kan ta bort länken från min Winners List
The award may not be altered, resized or otherwise. If you think my awards are to large, you do not have to apply for them. If you remove my award, please let me know so that I can remove the link to you from my Winners List
 

punkt

Awarden ska placeras synligt och länkas till mig.
The award shall be published visibly and linked back to me.

punkt


När awarden är publicerad, ska jag meddelas om exakt adress, så att jag kan länka tillbaka till dig från min Winners List.
When the award is published, I shall be notified of the exact adress, so that I can link back to you from my Winners List
 

punkt

Skicka mig ett epost med din URL. Om du blir godkänd för en award, mailar jag den tillbaka.
Send me an email with your URL. If your site is recognized for an award, I will mail it back to you.
 

punkt

Sidorna får INTE innehålla Comet Cursor.
The pages may NOT have Comet Cursor.
 

punkt

Din ansökan ska innehålla det hemliga ordet "Caprifol" som ett bevis på att du läst och accepterar ALLA mina villkor.
Ansökan utan hemligt ord, kommer INTE att behandlas

Your application shall include the secret word "Caprifol" as a proven that you have read and accepted ALL my terms.
Application witout this secret word, will NOT be reviewed.

Lycka till/Good luck

Du kan söka sex awarder av mig/
There are six awards, that you can apply for:

Award #10 - MaD Design Award of Fantasy
Award #16 - MaD Design Gold 06 Award
Award #13 - MaD Design Personal Award
Award #14 - MaD Design Animal Award
Award #15 - MaD Design Teen Award
Award #8 - MaD Design Childrens  Award

Du kan inte söka/You cannot apply for #9 Award of Beauty
 

Välj här vilken award du vill söka
Choose the award you want to apply for

Award #8 - Till barn/For children

Winners list
Dessa siter har fått Award #8
These sites have been given Award #8
Barnen Farooq

Award #9 - MaD Design Award for Beauty
Denna award kan man INTE söka.
This award CANNOT be applied for.

Winners list
Dessa siter har fått Award #9
These sites have been given Award #9

Tuas drömvärld
Ingrids Portal
Ylvas Design
Mariannes PSP Site
Malaika's Place
S* Theernligans
Arnlaug
Kennel Troppola
Micha's kleine Welt
Grafik Bettan
Moster Beda

Winners list

Award #10 - MaD Design Award of Fantasy

Dessa siter har fått Award #10
These sites have been given Award #10

Tuas drömvärld
Lady Emma

Fantasmina
Enne's Snowglobes
Carasnomi's homepage
The Star Dancers
Foolbomb

Winners list

Award #16 - MaD Design Gold 06 Award

Dessa siter har fått Award #11
These sites have been given Award #11

Angle
World Paper Currency Gallery
Beth's pages
Blessings Cornucopia
Jah Rootsman
Lille Mjau


 

Winners list

Award #13 - MaD Design Personal Award

Dessa siter har fått Award #13
These sites have been given Award #13

Tuas drömvärld
Doglady
Eki Luotio
Charlottes mor
Sussis Mystiska Värld
Annelis Website
Richardson History & Ancestry

Winners list

Award #14 - MaD Design Animal Award
Sidan ska ha någon form av anknytning till djur
The page should have some sort of connection to animals

Dessa siter har fått Award #14
These sites have been given Award #14

Tuas drömvärld
Doglady
Blairwitch Breeder
Hugoprinsen
Pjuskens verden
Monella Persians
Av Isomar Perser & Exotic
Kevilyn's Komondorok
Doc Jim's Help Page

Winners list

Award #14 - MaD Design Teen Award

Dessa siter har fått Award #15
These sites have been given Award #15

Lady Emma
Vita sin side

 

Det är en ära, att mitt program är medlem av:
It is an honour, that my program is a member of:

&
 

 

Webmistress: Maud Dickson