HÄXTRÄFF i BÄSNA

Eller en sammankomst för lärare i PawPeds


Sylla, Ulrika, Susanne, Cina och Åsa


Marlo Spaaihoef, M, MCO ds 09 11
Jag är en vacker katt!!


Susanne, Ulrika och Åsa


CH S*Asselies Pimpinell
 


Kajsa, Dagny, Ulrika och Sylla


Cina, Kajsa, Dagny, Ulrika och Sylla


Ulrika fick också mat. I bakgrunden syns tillbyggnaden för hankatterna
En väldigt human lösning. Utanför varje utrymme finns jättestora rastgårdar.


Detalj av hur burarna är monterade i taket med minsta möjliga åverkan


Några grannar red förbi, Ulrikas släkting Maria och Marias svägerska