Hanukkah

 

Shalom

English, please see below

Chanuka firas i åtta dagar, till minne av makkabéernas återerövrande av templet från de hellenistiska syrierna, år 165 fvt. Man tänder ljus i hemmet varje kväll – ett ljus första kvällen, två ljus andra kvällen osv. En relativt sen, men väl utbredd, tradition är att utbyta gåvor i samband med ljuständningen.

Den sexuddiga Davidstjärnan började användas mycket tidigt i många kulturer och blev en speciell, judisk symbol först omkring 1500-talet. När Nazityskland 1939 tvingade judar att bära stjärnan på kläderna var avsikten att utpeka och förnedra dem med åtföljande förföljelse och förintelse av miljontals judar. När staten Israel bildades 1948 menade man att ett tecken som helgats genom lidande och motståndsvilja, mer än väl var värdigt att Iysa över vägen till liv och upprättelse. Så blev den sexuddiga stjärnan ett judendomens identitetstecken och kom att ingå i Israels blåvita flagga.

Synagogan i Göteborg

"Invandraren som bor hos er skall vara som en av era egna.
Du skall älska honom som dig själv.
Ni har ju varit invandrare i Egypten".
3 Mos. 19:34

"Det är förbjudet att lura människor vid köp och försäljning
eller att föra dem bakom Ljuset. Och samma regel gäller,
såväl om det är mot en ickejude som mot en jude".
Rambam, HilchotMechira 18:1

"Rabbi Jitzchak sade:
Den som sårar sin nästa, om så enbart med ord,
måste be honom om förlåtelse, såsom det är sagt (i Ordspr. 6:1-3):
Min son, om du har blivit bunden genom din muns tal (t.ex. om du förolämpar någon), gå och kasta dig ned för honom och ansätt honom (för att få hans/hennes förlåtelse)".
Talmud Joma 87

Gustav III skrev i ett brev daterat februari 1772: "Det är visst att det skulle vara en mycket stor fördel för riket, om ett så idogt folk som judarna skulle kunna bosätta sig här."
Kungens önskemål skulle snart förverkligas. År 1774 anlände Aaron Isaac, en sigillgravör och köpman från Mecklenburg, till Stockholm och blev den förste jude som fick bosätta sig i landet. De följande åren anlände från norra Tyskland släkt och vänner till Aaron Isaac och 1775 grundades en judisk församling. Fem år senare kunde Stockholms församlings förste rabbin kallas.

I Sverige bor idag ca. 17000 judar, varav ca 5000 i Stockholm, omkring 2000 i Malmö och ca 1800 i Göteborg. Mindre judiska föreningar finns i Borås, Eskilstuna, Helsingborg, Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Norrköping, Uppsala, Västerås, Växjö och Örebro.

Svenska judar är också kända som frikostiga donatorer. Tack vare bl a en judisk donation kunde Göteborgs Universitet grundas. Göteborgs orkesterförening och Göteborgs Teaterfond tillkom på initiativ och med hjälp av donationer från bl a familjerna Mannheimer, Pineus, Fraenckel och Henriques. Den stora donationen till Göteborgs Konstmuseum av den för svensk konst kolossalt betydelsefulle mecenaten Pontus Fürstenberg är likaså välkänd.

Judendomens lära
Tora, som består av de fem Moseböckerna utgör judendomens grund. De kallas också för "den skriftliga läran". Varje sabbat och helgdag läser man i synagogan ur de handskrivna Tora-rullarna. Tenach, dvs Gamla Testamentet (den hebreiska Bibeln) innehåller, förutom de fem Moseböckerna, även Profeterna och Skrifterna.

Chanukkah, the Jewish festival of rededication, also known as the festival of lights, is an eight day festival beginning on the 25th day of the Jewish month of Kislev.

Chanukkah is probably one of the best known Jewish holidays, not because of any great religious significance, but because of its proximity to Christmas. Many non-Jews (and even many assimilated Jews!) think of this holiday as the Jewish Christmas, adopting many of the Christmas customs, such as elaborate gift-giving and decoration. It is bitterly ironic that this holiday, which has its roots in a revolution against assimilation and the suppression of Jewish religion, has become the most assimilated, secular holiday on our calendar.

Jewish Year 5765: sunset December 7, 2004 - nightfall December 15, 2004
(first candle: night of 12/7; last candle: night of 12/14)

The lyrics of this song date back to approximately the 13th century C.E. It is believed to be written by a man named Mordecai, because that name is encrypted in the first letters of the five stanzas. The music dates back to at least the 18th century, and possibly as far back as the 15th century. Most people are only familiar with the first stanza, which is reproduced below. This very literal translation is not what most people are used to seeing (it is usually translated as "Rock of Ages").


Life

"A Woman"

This is written in the Hebrew Talmud, the book where all of the  sayings and preaching of Rabbis are conserved over time.

It says: "Be very careful if you make a woman cry, because God counts her tears.  The woman came out of a man's rib.  Not from his feet to be walked on.   Not from his head to be superior, but from the side to be equal.  Under the arm to be protected,  and next to the heart to be loved."

Konsten på denna sida är ett exempel på en judisk modern konstnär, Adam Rhine Besök hans sida: http://www.hebrewart.com/

The illustrations above are an example of a jewish modern artist, Adam Rhine. Please visit his site: http://www.hebrewart.com/

Se min resa till de äldsta rullarna/See my trip to Djerba

En annan tjejs resa till Jerusalem

Med anledning av att förintelsen ifrågasätts av vissa människor citerar jag här ett brev jag fick av min bror:

"Under kriget flydde ofta norrmän till Sverige, där de väntade på lejdfartyg, som de kunde följa med till England. Många av dem enrollerade sig i RAF (Royal Air Force). Under väntan i Göteborg bodde många av pappas norska vänner hos oss. (Han hade många vänner där eftersom hans mamma var norska och de bodde i Norge om somrarna där hon hade sommarställe.) En av dem berättade om koncentrationslägren och allt som hände där. Jag lyssnade men kunde inte tro att det var sant. Jag frågade pappa efteråt om han trodde på det. Så kan väl inte tyskarna behandla människor? Pappa sa att han hört det från flera olika håll så han var övertygad om att det var sanna fakta.

Det var ju många i Sverige tom bland Regeringen och kungahuset, som blundade för fakta. De flesta tidningar var för flata att skriva om det. Många tidningar som var för frispråkiga blev stoppade av censuren - Handelstidningen i Göteborg var ett lysande undantag från flatheten. Alla var rädda för Tyskland - särskilt i början när det gick bra för dem i kriget. Så det var bäst att inte stöta sig med dem!

Kanske är det inte så konstigt att folk fortfarande inte vill tro på det. Men nu finns ju starka bevis som inte går att förneka. Därför måste bevisen spridas!"


Jerusalem

BACK