Dackekattens utställning Jönköping 29 mars 2008

Reportaget består av flera sidor


S*Short Valley van Morrisson, BRI d

   
S*Sagorikets Lancelot, BRI d 24


S*Knallåsens Enterprice, BRI n 33

S*No Limits Pandora, BRI c 21 33 S*Målargårdens Freja OH, BRI g 33


S*Råttfångarns Nick Nolte, BRI e 33, kastrat

S*Lisebackes Vackra Vallmo, BRI b S*Javeliner's Famous Grouce
BRI b 33, född  07-06-24
e: EC S*Javeliner's James Thorpe
u: EC S*Bergholmens Tisa


IC Holtas Lindus