Är det någon som vill ha en augusti gåva? Var så god att ta bilden ovanför.
Anyone want a gift for August? Please feel free to grab the picture above.

Här är de gåvor jag fått. Jag blir alltid lika glad för dem.
Here are the gifts I have recieved. They always make me happy.