Min gåva till dig/My gift for you

************

För 18 år sedan, dvs 1980, proklamerade FN den 8 mars som internationell kvinnodag. Det innebär att år 2000 har 8 mars i tjugo år haft officiell status som den dag då kvinnor världen över samlas och gör manifestationer.

18 years ago, that is 1980, the UN proclaimed the International Woman's Day to be the 8th of Mars, which means that for over 20 years women have gathered around the word on this day to make a point of woman's issues.

Tack för alla fina gåvor/Thanks for all the nice gifts