Information i om HCM

 

Vid scanningen av Lilla Blå fick jag äntligen träffa Torkel Falk och hade ett givande samtal med honom.

Han sa bla. att mild HCM är fortfarande HCM
Ålders-HCM är också fortfarande HCM
På människor har man funnit flera hundra gener på HCM
På Main Coon har man hittat en gen, som 50% av katter med HCM har,  men de andra med HCM har inte den genen
 Liknande, men en annan gen har man funnit på Ragdoll.
Man ska helst ha med sig ifylld blankett, som finns på länken nedan
Jag betalade 1248:- på Blå Stjärnan i Göteborg
Björn Åblad är lika bra enligt Torkel Falk
Han har även stort förtroende för Ulrika Olsson, som håller i registret.

http://www.mainecoon-katten.se/halsa/HCMprogrammet.htm

http://www.mainecoon-katten.se/halsa/HCM-blankett.pdf

http://hcmfoundation.com/

OBS! Katten rakas!

Nedanstående är kopierat direkt från Main Coonkattens sida:

Rekommendationer för HCM-testning:

Första testet görs strax före första parningen, som regel vid ca ett års ålder. Sedan rekommenderas testning årligen tills katten är över 3 år gammal. Därefter rekommenderas ett test vid ca 5 års ålder. För katter som har blivit extra viktiga för aveln, eller som är särskilt riskabla (equivocal eller nära släkting som är drabbad) kan det vara klokt att göra ett senare test också, exempelvis vid 8 års ålder. Observera att detta är en generell utgångspunkt, som man sedan får anpassa till det specifika fallet!

Rekommendationer för avel:

Även här gäller det att rekommendationerna gäller som en generell utgångspunkt. Individuella anpassningar kan vara lämpliga i särskilda fall.

Normalt hjärta
Katter med normalt hjärta enligt test och utan nära släktingar* med diagnosticerad HCM kan förstås användas ur avel ur HCM-synpunkt.

Diagnosticerad HCM
Katter med diagnosticerad HCM av någon grad bör inte användas i avel.

Katter med resultatet "equivocal" (gränsfall) behandlas på följande sätt:

Equivocal, under 2 år:
Om katten var under två år gammal när testet gjordes rekommenderas det att man tills vidare inte avlar på katten, utan istället testar man igen när katten är över 2 år gammal.

Equivocal, 2-3 år:
Om katten var mellan två och tre år när testet gjordes kan vid behov EN kull tas, om katten inte har någon kull tidigare. Den andra föräldern bör då förstås ha ett helt normalt hjärta och inga nära släktingar* med konstaterad HCM. Dessa kattungar beläggs med avelsförbud tills vidare. Detta kan hävas om högrisk-föräldern är normal eller fortfarande "equivocal" vid test efter 3 års ålder.

Equivocal, över 3 år:
Om katten var över tre år gammal när testet gjordes kan avel ske, men paras då enbart med katter med helt normalt hjärta och inga nära släktingar* med HCM.

Om en katt har upptäckts ha HCM rekommenderas följande för kattens nära släktingar*:

Nära släkting har HCM, hjärtat normalt på katten själv före 2 års ålder:
Avel på dessa katter rekommenderas inte förrän efter OK test vid 2 års ålder.

Nära släkting har HCM, hjärtat normalt på katten själv vid 2-3 års ålder:
Då tas maximalt en kull på katten, om katten inte har någon kull tidigare. Den andra föräldern bör då ha ett normalt hjärta och inga nära släktingar* med konstaterad HCM. Kattungarna i denna kull beläggs med avelsförbud tills vidare. Detta kan hävas om högrisk-föräldern fortfarande är OK vid test efter 3 års ålder.

Nära släkting har HCM, hjärtat normalt på katten själv vid över 3 års ålder:
Om katten fortfarande är OK vid test efter 3 års ålder, så kan avel ske som vanligt på katten. Dock lämpligen parat med mer riskfri partner (ej "equivocal" eller katt med drabbad nära släkting*).

Om en katt med "equivocal" hjärta också har en nära släkting med HCM, så bör man vara extra försiktig.

*) Som nära släktingar räknas här helsyskon, föräldrar och avkommor.

Om du känner dig osäker på vad som är lämpligt för just din katt, är du välkommen att kontakta någon av klubbens kontaktpersoner för hälsoprogrammet, så hjälper de dig. Kontaktpersoner är:
* Åsa Ohlsson, e-post: sleeping_chrystal@yahoo.com, tel: 018-46 88 82
* Ulrika Olsson, e-post: ylletrollets@telia.com, tel: 0243-23 02 86