Tag gärna med dig min Mors Dags gåva. Glöm inte länka tillbaka
Please feel free to take my Mothers Day gift. Do not forget the link back.

Tack för de fina gåvorna jag har fått
Thanks for the nice gifts I have recieved