Alla dessa gåvor får du gärna ta med dig. Glöm inte länka tillbaka.
All these gifts are for you to take. Please remember to link back.

Nytt år, var snäll tryck på knappen/New year, please press the button

Ämne/Subjekt

Sida/Page

Nyår 2006/New Year 2006

 
Advent 2005  

Jul 2005/Christmas 2005

 
Vinter 2005-06  
Teddy 2005 2
Halloween 2005 2
Höst 2005/Autumn 2005 2

Midsommar 2005

3
Sommar 2005/Summer 2005 3

Pingst 2005/Whitsun 2005

3

St Fransiscus

3
Vänskapsgåva 2005/Friendship gift 2005 3

Norges nationaldag 17 maj/National Day of Norway 17 May

4

Mors Dag 2005/Mothers Day 2005

4
Påsk/Easter 2005 4

Vår/Springtime 2005

4
Kvinnodagen/Womans Day 2005 5
Vinter 2004-2005 4
Alla Hjärtans Dag 2005/Valentine 2005 5
Skyddsängel/Guardian Angel 5

Nyår/New Year 2005

5

Jul/Christmas 2004

5-6
Advent 2004 6
5 o'clock tea 6
Halloween 2004 6
Nalledagen 2004/Teddy's Day 2004 6
Beslam 2004 6
Grattis 2004 7
Höst/Automn 2004 7
Augusti/August 2004 7
Vänskap/Friendship 7
Juli/July 2004 8
Midsommar/Midsummer 2004 8
6 juni/6 of June 2004 8
Pingst/Whitsun 2004 8
Sommar/Summer 2004 8-9
Allmän/General 2004 9
Banners 9
Juleboble 9
Lappar/Quilts 10-11
Sweeties 11
Lyckoamulett/Good Luck Charm 11
Drömfångare/Dreamcatcher 11
Filmisar/Moviestars 12
Frimärken/Stamps 12
Tackgåvor/Thank you gifts 12
Allmän/General 2003 12
Vår/Spring 2004 13
Mors Dag/ Mothers Day 2004 13
Påsk 2004/Easter 2004 14
Alla Hjärtans Dag/Valentine 2004 14-15
Vinter/Winter 2003 15
Nyår/New Year 2003-4 16
Jul/Christmas 2003 16-17
Halloween 2003 18
Höst/Automn 2003 18
Sommar 2003/Summer 2003 18

För nya gåvor, var snäll tryck på årtalet ovanför tabellen
For new gifts please press the year over the table

Nyår 2006/New Year 2006

Advent 2005

Jul 2005/Christmas 2005

Vinter 2005-06

 

 

Webmistress: Maud Dickson