Tropicalpalett by Rusty Rust used with his kind permission

 Nu har det kompletta kursprogrammet kommit !

  

I samarbete mellan Västtrafik och Göteborgs universitet
startas nu ett antal utbildningar i att åka kollektivt
utan
att åka fast vid biljettkontroll.

Grundkrav är följande för att erhålla utbildningsplats:
* Goda kunskaper i Svenska, både i tal och läsförståelse
* Perfekt syn
* Perfekt hörsel
* Inga rörelsehindrande handikapp
Plus är även mycket goda kunskaper om
Västsveriges kommungränser
samt att kunna klockan. Även gott minne av kortsaldot är en merit.


Grundkurser:


- Västtrafikkortet, för smart för hjärnan

Vi lär oss acceptera att kortet finns. Vi nyttjar universitetets bästa psykologer.

Intensivkurs över tre dagar. Valium eller liknande preparat medtages.


- Resa själv inom en zon

Vi lär oss var kommungränsen finns.
Praktiska övningar. Endagarsutbildning. Medtag lunch.


- Resa själv inom flera zoner

Vi lär oss var kommungränserna finns.
Hur man håller i sitt västtrafikkort i två timmar utan att få kramp i handen.
Praktiska övningar. Enveckasutbildning. Medtag mat och tält.


- Resa som pensionär inom Göteborg

Vi lär oss att kliva på och av fordonet utan att falla.
Hur man checkar in med käpp i ena handen och kortet i andra.


- Resa som pensionär inom övriga Västsverige

Vi lär oss att kliva på och av fordonet utan att falla.
Hur man checkar in och checkar ut med käpp eller rollator.


- Vad kan jag vänta mig för hjälp av föraren

Utskällningar, olika sätt föraren kan avreagera sig på. Vi lär oss tolka innebörden
i okvädningarna. Utbildningen sker på bussar som kör över många kommungränser.
Hur man läser förarens manual i syfte att få föraren att förstå biljettsystemet.


Påbyggnadskurser:


- Resa flera på samma kort inom en zon

Är detta möjligt? Västtrafiks VD demonstrerar hur det går till.


- Resa flera på samma kort inom flera zoner

Är detta möjligt? Västtrafiks VD demonstrerar hur det går till trots att förarna
säger att det inte fungerar.


- Bytestider vad är det

Vi lär oss skillnaden mellan bytestider hos västtrafik och hastigheten i din dator.


- Övergångsbiljett, en obegriplig biljett eller inte

Kursen försöker visa att övergångsbiljett fungerar, trots att ingen kunnat bevisa detta ännu.


- Hitta till Tidpunkten

För att kunna gå denna kurs måste du hitta till tidpunkten.


- Att köpa SMS-biljett

Telefon medtages. I kursen ingår att du erhåller "SMS-fingrar". Anmälan till kursen via SMS.


Specialkurser:


- Hur vet jag mitt saldo på kortet

Kursen lär dig att alltid ha papper och penna tillhands för att komma ihåg saldot.
Koncentrationsövningar i avstigningsdörren.


- Varför finns det gula och blå biljettmaskiner

Vi bor i Sverige. Är det diskriminerande att bara ha blå och gula maskiner?


- Knapparna +, T, V, S, A, K, ? på biljettmaskinerna

Vi lär oss varför det inte finns M, F, Ö, 4, !, * eller # att trycka på.


- Hur man läser instruktionerna för frustrerade förare

Vi lär oss fråga föraren om vi får låna manualen samt hur man läser högt ur den.


- Hur fordonens GPS var tänkta att fungera

Här har vi ännu inte hittat någon som vet och kan hålla denna utbildning.


- Hjälp för turister

Kursen ger en inblick i varför ingen har tänkt på detta ämne.


Alternativkurs:


- Att resa med enklare färdmedel än kollektivtrafik

Hur du nyttjar ditt körkort. Vi lär ut hur man köper bil och hur man hittar till parkeringsplatsen.
Hur du nyttjar din cykel. Vi lär dig att cykla.
Hur du nyttjar dina ben. Vi lär dig att gå. Fördjupningskurs kan anordnas som lär dig att gå
även när du är rund under fötterna.
Vi visar även på fördelarna att slippa åka tillsammans med snörvlande och hostande medresenärer.