Tropicalpalett by Rusty Rust used with his kind permission

Man har nu äntligen lyckats förstå kvinnans tankeförmåga
och att illustrera den med ett kraftigt förenklat schema

Finally we have managed to understand the mind of the woman
and to illustrate it with a heavily reduced scheme