När jag var i Norge var Birgitta H på Spinneriets utställning juni 2009 och fotograferade.


S*Tigerkatten's Felicity


S*Jan-Zong-Hee´s Jive


S*Jan-Zong-Hee´s Jive


S*Profelis Cindy


EC S*Glenbogle's Archie The Laid DSM

 
S*Special Cats Knut född 081112


Mick Jagger in Concert

 
Mick Jagger in Concert

 
Applecat Humvee


S*Bokbackens Quiz


S*Bokbackens Quiz