Vill du själv ha en fin hemsida? Jag kanske kan hjälpa dig.

Villkor för användning

Du får använda mina bakgrunder på icke kommersiella sidor. Du får ändra färg och storlek på bakgrunderna. En länk tillbaka uppskattas.

Bakgrunderna är sorterade efter säsonger och efter den artist, som gjort originaltuben.

Du får inte ta med dig mina prov och lägga ut som din egen kollektion. Det kallas att stjäla och är emot copyrightlagen.

Terms of use

You may use my backgrounds on non-commercial pages. You may alter size and color of the backgrounds. A link back would be appreciated.

The backgrounds are sorted after seasons and the artist, who made the original tube.

You may not take these samples and dispose them as your own collection. It is called steeling and is against the copyright law.

Säsonger/Seasons


Alla Hjärtans Dag/Valentine
Ann-S-Thesia
 
Graphic Galore
Pixels by Judy    

Jul/Christmas

Graphic Galore    
Heart Creators Net    
Jane Braz  

Påsk/Easter

Babsy    
Dizzins    
Jane Braz    

Halloween
Heart Creators Net  
Jules Designs    
Maybeitzme    
Scratch    
Egna
My own
 

Webmistress:Maud Dickson