Vill du själv ha en fin hemsida? Jag kanske kan hjälpa dig.

Villkor för användning

Du får använda mina bakgrunder på icke kommersiella sidor. Du får ändra färg och storlek på bakgrunderna. En länk tillbaka uppskattas.

Bakgrunderna är sorterade efter säsonger och efter den artist, som gjort originaltuben.

Du får inte ta med dig mina prov och lägga ut som din egen kollektion. Det kallas att stjäla och är emot copyrightlagen.

Terms of use

You may use my backgrounds on non-commercial pages. You may alter size and color of the backgrounds. A link back would be appreciated.

The backgrounds are sorted after seasons and the artist, who made the original tube.

You may not take these samples and dispose them as your own collection. It is called steeling and is against the copyright law.

Blommor/Flowers

Angel of Breeze
 
Design by Heaven
   
Eddastuff    
Elenas    
Graphicbuds
Graphic Galore
 
 
   
Grifin Image  
Heart Creators Net
Heronwing  
Jane Braz
Ladyaqua Creations  
 
   
Lettismil Frac
Martins electic
Penelopes
Tis Designs  
Egna
My own
 
 
 

Webmistress:Maud Dickson