Tag min magiska gåva, om du törs/Take my magic gift, if you dare

***************

Jag kommer att vårda din gåva/I will treasure your gift

 

  

       

              

Kuriosa: 1999, 2000, 2002, 2003, 2004