Min nallegåva till er/My Teddy gift for you

Era nallar till mig, tusen tack/Your Teddys to me, thousands of thanks

Läs mer om nalledagen och välj på mer gåvor inklusive lappar
Read more about Teddys Day and get more gifts to choose frome
Kuriosa: 2004  2005