Min gåva till dig. Var snäll länka tillbaka. Flera gåvor kan du hämta här
My gift for you. Please link back. You can get more gifts here

Jag önskar alla mina nätvänner en fin pingst och tackar för alla vackra gåvor.
I wish all my web friends a nice Whitsun and thank you for all your nice gifts.