Till sommaren! Här är varmt och skönt och trädgården är ett paradis.
To the summer! The weather is warm and nice and my garden is like paradise.

     

Mina sommargåvor till dig
My summer gifts for you

Här är en länk till en av mina allra första sommarsidor.
Jag tror inte att det är många av er, som har sett den.
Here is a link to one of my very first summer pages.
I do not think that many of you have seen it.

Ett hjärtligt tack till alla vackra gåvor ni har suttit och knåpat med och generöst delat ut.
A big thank you for all the beautiful gifts, that you have put so much effort into doing and generously given away.