Min gåva till dig/My gift for you

Gåvor från mina snälla nätvänner
Gifts from my nice web friends

Kuriosa: 2003, 2004, 2005